Ralio stebėjimo taisyklės:

  1. Ralį saugu stebėti tik numatytose žiūrovų zonose.
  2. Ralio pasą privaloma viso renginio metu turėti su savimi.
  3. Griežtai laikykitės policijos pareigūnų, saugos darbuotojų, organizatoriaus ir teisėjų nurodymų.
  4. Vykstant varžyboms niekada nebūkite nusisukę nuo trasos. Visada numatykite vietą, į kurią galima nedelsiant pasitraukti.
  5. Visada laikykitės saugaus atstumo nuo trasos. Nestovėkite išorinėje posūkio dalyje taip pat – atkarpose, esančiose iš karto už posūkio ir/arba tramplino. Taip pat nestovėkite žemiau kelio lygio. Šiose vietose ralio automobiliai dažnai išlekia iš trasos.
  6. Nevaikščiokite trasa. Ekipažai startuoja vienos minutės intervalu, bet vykstant lenktynėms dalyvius skiriantys laiko tarpai gali gerokai sumažėti.
  7. Stebėdami varžybas niekada nepalikite vaikų be priežiūros!
  8. Kiekvienas asmuo, savavališkai patekęs už apsauginės juostos ar esantis pavojingose vietose, pats atsako už savo saugumą.
  9. Būkite atsakingi. Automobilius statykite tik organizatoriaus numatytose parkavimo vietose, nešiukšlinkite, o pastebėję taisykles pažeidinėjančius asmenis, sudrausminkite juos, o jei tai nepadeda – perspėkite artimiausią trasos saugos darbuotoją.

Asmuo, turintis ralio pasą patvirtina, kad yra susipažinęs su ralio stebėjimo taisyklėmis ir jas pažeidęs pats atsako už savo saugumą.

Ralio stebėjimas raudonai pažymėtose zonose yra DRAUDŽIAMAS.
Atminkite, kad nesilaikant taisyklių, automobilių sportas gali būti pavojingas gyvybei!

Žiūrovams nesilaikant stebėjimo taisyklių, ralio organizatorius gali būti priverstas atšaukti greičio ruožą.  Netapkite ralio sustabdymo priežastimi!

Greičio ruožas yra atidaromas eismui tik tada, kai juo pravažiuoja saugos automobilis su žalios spalvos švyturėliu.

       Dėmesio!

Žiūrovas, nuvykęs stebėti automobilių sporto renginio (ralio), savo paties saugumui privalo žinoti šio sporto specifiką ir žiūrovo atsakomybę, kuri numatyta LR Kūno kultūros ir sporto įstatymo pakeitimo įstatyme:

  1. Per renginį ar varžybas sporto mėgėjams ir žiūrovams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su varžybų saugumo reikalavimais. Jeigu sporto mėgėjai, žiūrovai nesilaiko nustatytų varžybų saugumo reikalavimų ir viešosios tvarkos taisyklių, organizatorius už žiūrovo patirtą ir (ar) kitiems sukeltą žalą neatsako.

(2008-04-17, Nr.X-1501, VI skyriaus 42 str. 5 p.)